Jak jsme začali s dotačním parazitem

Publikováno: 30.8.2017 | Autor: Lukáš Wagenknecht

Projekt se zrodil na podzim roku 2016, když jsme chtěli pro potřeby analýzy dotační politiky státu Good Governance získat elektronicky informace o poskytnutých dotacích vybraných ministerstev.

Oslovili jsme 17 ministerstev a úřadů, které poskytují velké finanční objemy prostřednictvím dotací. Od většiny úřadů jsme obdrželi v běžných lhůtách požadované informace, konkrétně přehled dotačních titulů za rok 2015 a u každého titulu 10 příjemců s nejvyšší částkou finanční podpory.

MZV a TAČR nás odkázali na informační systém CEDR III. MŠMT, zastoupené ministryní Valachovou, požadovalo za poskytnutí informace částku 5.285,– Kč.

Protože jsme chtěli vzít negativní zpětnou vazbu některých úřadů pozitivně, rozhodli jsme se na doporučení byrokratů pro tvorbu vlastní aplikace postavené nad otevřenými daty IS CEDR III.

Hlavní problém při filtraci v CEDRu bylo především omezení poskytnutých informací maximálně na 100 záznamů. Druhou věcí byla limitace vyhledávání. Jednoduše, pokud přesně nevíte co konkrétně hledáte, je velice těžké vytěžit z webového rozhraní kvalitní informace.

A tak začal projekt Dotační parazit.