Vysvětlivky

Stručný průvodce Dotačním parazitem

Publikováno: 2.10.2017

Datové zdroje CEDR III Usnesením vlády č. 584/1997 a následně podle vyhlášky č. 286/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí (od 01. 01. 2011 na Generální finanční ředitelství) do centrálního registru v termínu finančního zúčtování […] Číst dále...

O projektu Dotační parazit

Publikováno: 1.10.2017

Dotační parazit je otevřená aplikace nad otevřenými daty ohledně poskytovaných dotací a investičních pobídek, spravovaných státními úřady. Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě co nejkomplexnější data ohledně způsobu poskytování dotací státu v České republice. V Dotačním parazitovi je možné vyhledávat dotace jak z pohledu jejich poskytovatelů tak i příjemců. Můžete vyhledávat společnosti, které jsou na jedné straně […] Číst dále...

CEDR je jen jeden. Nebo to tak není?

Publikováno: 30.8.2017

Podle ustanovení § 75b zákona č. 218/2000, o rozpočtových pravidlech, Generální finanční ředitelství vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich […] Číst dále...